Bitcoin Cash Price Prediction: BCH / USD sjunker till 244 $ support; Inspelning 9.36% Nedstrender

Bitcoin Era fria faller under de rörliga medelvärdena då de bredbaserade försäljningsaktiviteterna drabbade marknaden. Trots att de har hållit en hausseartad rörelse under de senaste veckorna ser det ut som BCH / USD ser ut för att sakta ner och sätta sig runt supportnivån på $ 290. Marknadspriset brast dock ned idag och rörde den lägsta dagliga nivån på 244,27 […]

Padre rico Padre pobre El autor sugiere que los toros de oro se cargan en Bitcoin

El „Toro de oro“ Dennis Gartman está saliendo del „saturado“ mercado de oro. Robert Kiyosaki cree que debería darle una oportunidad a Bitcoin en su lugar. El inversor amante del oro Dennis Gartman dice que está saliendo del abarrotado mercado del oro. El autor de „Papá rico, papá pobre“ Robert Kiyosaki sugiere comprar plata y Bitcoin en su lugar. Tanto […]